Kaarinan Eläinlääkäriasema Oy är privat, inhemsk, medelstor och tvåspråkig. Smådjurskliniken har fungerat i samma utrymmen sedan 1993. Personalen består av fem veterinärer samt sju djurskötare. 

 

Vår verksamhet är kundorienterad, vi vill beakta kundens önskemål
och resurser vid planering av vården.


palvelut.png

Flexibelt vård

Förutom bastjänster erbjuder vi specialkunnande inom akupunktur, inre medicin, kirurgi, omfattande ultraljudsundersökningar, sjukdomar hos katt och tandvård.

henk.png

Professionellt
mottagning

Alla våra veterinärer erbjuder kunnig bashälsovård och kirurgi. För att garantera ditt djur bästa möjliga vård vill vi gärna kombinera våra veterinärers specialkunnande.