Tjänster

På kliniken behandlar vi sjukdomar hos hund, katt, kanin och små gnagare. Vi erbjuder hälsoundersökningar, preventiv hälsovård samt Kennelförbundets officiella undersökningar.

Djurvårdarna klipper klor utan tidsbeställning.

Förutom bastjänster erbjuder vi specialkunnande inom akupunktur, inre medicin, kirurgi, omfattande ultraljudsundersökningar, sjukdomar hos katt och tandvård.

Vi står till tjänst då det är dags att ta avsked från husdjuret. Ifall så önskas ordnar vi kremering via Eläintuhkaamo Komerin Karvatassut. Ifall individuell kremering önskas, kan urnan sökas från kliniken efter några veckor.


Akupunktur

Akupunktur är en gammal kinesisk vårdform, som har använts i väst sedan 1970-talet. I Finland ersätter FPA akupunkturbehandling av människor då den ges av en läkare. Akupunktur används hos oss för hundar och katter som behandling av bl.a. sjukdomar i stöd- och rörelseapparaturen, neurologiska samt immunologiska problem. Husdjursförsäkringarna ersätter ofta behandling som ges av veterinär.

Behandlingen börjar med att 2-20 tunna nålar sätts i patienten. De flesta hundar och katter reagerar inte då nålarna sätts på plats. Nålarna hålls kvar i 20-40 minuter. Behandlingen planeras individuellt, oftast sker den 3-5 gånger med 5-7 dagars mellanrum. Den fortsatta behandlingen beror på patientens reaktion till vården. Akupunktur kan inte användas om patienten får kortisonbehandling eller om den har elakartade tumörer. Patienter som lider av kronisk smärta och får hjälp av akupunktur kan ibland behandlas med små guldimplantat. Guldimplantaten sätts i akupunkturpunkterna, effekten kan då verka i år.

Akupunkturbehandlingar ges av veterinär Iris Rastas.


Laserterapi

Kaarinan Eläinlääkäriasema ger behandling med terapilaser av IV-klass, K-Laser. I laserterapin används ljus med våglängderna 650-1100 nm. Våglängderna har biofysiologisk och terapeutisk verkan. Laser förbättrar blodcirkulationen, påskyndar ämnesomsättningen och minskar svullnad vilket underlättar läkningsprocessen i den skadade vävnaden. Laser har också en smärtlindrande verkan.

Laserbehandling används för bl.a.

  • skador i mjukvävnaderna: kontusioner, senskador, försträckningar, svullnader

  • operationssår, brännskador, ärr

  • lindring av inflammationer: t.ex. kroniska öron-, analkörtel-, hudinflammationer

  • värk i leder, artros

  • ryggbesvär

Behandlingen upprepas ofta med några dagars mellanrum, antalet gånger varierar från 3 till 8 beroende på skadans art. Längre behandlingar kan också bli aktuella. En behandling tar 5-15 minuter, djuret behöver oftast inte sövas ner.


Tandvård

Vi erbjuder borttagning av tandsten, röntgenundersökning av tänder samt borttagning av mjölktänder och permanenta tänder. Vi har specialutrustning för tandröntgen, en borrenhet samt nu och modern anestesiutrustning.

Alla tandingrepp hos hund och katt görs under anestesi, de bör vara utan mat i åtminstone åtta timmar, vatten får ges fritt.

Alla veterinärer på kliniken erbjuder grundtandvård. Omfattande tandingrepp som röntgenundersökningar samt kirurgiska tandborttagningar med borrenhet gör veterinärerna Milla Männistö, Iris Rastas och Mimma Aromaa.


Laboratorium

Vi har ett laboratorium på mottagningen där vi analyserar blod- och urinprov. Vi undersöker också hud- och öronprov. Vid behov skickas prov till inhemska och utländska laboratorier.

Blodprov

Innan provtagningen skall djuret vara utan mat i åtminstone 12 timmar. Vatten får ges fritt. Ifall provtagningen görs för att kontrollera befintlig sjukdom eller medicinering, kontakta kliniken för att välja bästa tidpunkt för provtagning.

Urinprov

Ibland önskar vi att djuret kommer till kliniken med full urinblåsa, ibland är det bra att ha med sig ett urinprov, försäkra dig då du beställer tid vilket är lämpligast för ditt djur.

Urinprovet skall helst vara ett mittstråleprov. Provet tas i ett rent glas- eller plastkärl. Provet skall vara så färskt som möjligt, högst två timmar gammalt, om undersökning för kristaller vill göras. Urinprovet kan tas utanför kliniken, ni kan söka kärl från kliniken.

Öronprov

Vid undersökning av öron är det önskvärt att de inte har rengjorts på två dagar.

Avföringsprov

Till de flesta avföringsundersökningar behövs en liten mängd, en tesked avföring från tre påföljande dagar. Proven får sättas i samma kärl och de skall förvaras i kylskåp.

Hudprover

Huden skall inte tvättas eller rengöras innan provtagning.


Röntgen

Vi tar röntgenbilder dagligen på mottagningen. Strålningen från enstaka röntgenundersökningar medför ingen stor hälsorisk för människan. För att undvika kontinuerlig strålningsbelastning håller personalen inte i djuren under röntgenundersökningen. Bra röntgenbilder kräver dock ofta en sedering av djuret. Ifall djuret inte kan eller får sederas, måste det ledsagas av 1-2 personer, som är beredda att hålla i djuret vid undersökningen.


Vaccinationer

Enligt myndighetsrekommendationer vaccineras hundvalpar och kattungar vid 12 och 16 veckors ålder. Vid behov kan vaccineringarna påbörjas tidigare. Ifall djuret är vid första vaccinationstillfället under 8 veckor gammalt, ges vaccinet tre gånger.

Rekommendationer för vaccination av hund >>
Rekommendationer för vaccination av katt >>
Finska Kennelklubbens vaccinationskrav för hund >>
Suomen Kissaliittos vaccinationskrav för katt >>


Inre medicin

På kliniken investerar vi i kontinuerlig fortbildning av veterinärer och övrig personal. Våra veterinärer deltar regelbundet i kurser bl.a. inom inre medicin. Förutom laboratorieundersökningar är medicinsk avbildningsteknik som röntgen- och ultraljudsundersökningar en viktig del av diagnostiken. Vi vill se till att ägaren får både råd och stöd vid vård och behandlig akuta och kroniska sjukdomar. Vi vill göra kontroll och uppföljning av sjukdomar så smidigt som möjligt.

På kliniken har i synnerhet veterinärerna Anna Kurtén, Mimma Aromaa och Heidi Pietilä inriktat sig på vård av inre medicinska patienter. Veterinär Mimma Aromaa gör omfattande ultraljudsundersökningar


Kirurgi

Vi har modern utrustning för inhalationsanestesi och för kontroll av anestesi. På kliniken görs olika bukoperationer samt operationer av hud, ögon och öron. De vanligaste ingreppen är sterilisering (borttagning av livmoder och äggstockar), kastrering (borttagning av testiklar) samt operationer av tumörer. Vi erbjuder också specialkunnande inom mjukvävnads kirurgi.

För de flesta operationer krävs fasta i 10 timmar innan ingreppet, vatten får ges fritt. Det är bra att rasta hunden innan den kommer till kliniken, så att den ha gjort sina behov innan operationen.

Ifall djuret är sandigt eller lerigt försvårar det rengörandet av operationsområdet och ökar risken för sårinfektioner. Vid behov är det bra att tvätta djuret dagen innan operationen.

Alla veterinärer på kliniken gör kirurgiska ingrepp. Veterinärerna Iris Rastas och Milla Männistö erbjuder specialkunnande inom mjukvävnadskirurgi.


Ortopedi

Vi genomför Kennelklubbens officiella undersökningar som granskningar av knän och röntgenundersökningar. Vi sköter om både akut halta patienter och sådana som lider av kronisk smärta, men vi utför inte ortopediska operationer. Vid behov konsulterar vi veterinärer specialiserade inom ortopedi och remitterar patienten till dem.

Officiella knägranskningar görs av veterinärerna Anna Kurtén och Iris Rastas.


Sjukdomar av hud, öron och ögon.

På kliniken sköter vi dagligen om hud- öron- och ögonsjukdomar. Vid behov remitterar vi patienterna till veterinärer som är specialiserade inom området.


Ultraljudsundersökningar

På kliniken finns utrustning som lämpar sig för omfattande undersökningar av buken. Undersökning av dräktighet görs 28 dygn efter betäckning.

Vid omfattande ultraljudsundersökningar rekommenderas 12 timmars fasta. Innan undersökningar av urinvägar är det bra om patienten inte urinerat på några timmar. Veterinär Mimma Aromaa erbjuder specialkunnande inom ultraljudsundersökningar.


Officiella undersökningar

Vi gör Kennelklubbens officiella undersökningar; knäundersökningar, promenadtest och armbågs-, höftleds- och ryggröntgen.

Bekanta dig undersökningarna på kennelklubbens hemsidor >>
Från sidorna hittar du också rasspecifika anvisningar (PEVISA)


upp